logo

Każda sprawa jest indywidualna i wymaga odrębnej kalkulacji, w związku z tym nie jesteśmy w stanie podać ogólnych kosztów usługi.

Kalkulacje opierają się m.in. o ilość godzin obserwacji, w przypadku ewentualnej konieczności wyjazdu poza obręb miasta, województwa, a czasem i kraju koszty ulegają zasadniczej zmianie.

W przypadku każdej sprawy przygotowujemy zestawienie w/w składników i przedstawiamy je klientowi.

Autor: Irmina Sadecka 2010