logo

 

 

- poszukiwanie osób zaginionych
Oferujemy swoje usługi w zakresie poszukiwania osób zaginionych. W tego typu sprawach podejmujemy szeroko zakrojone czynności ogłoszeniowo – informacyjne. Nawiązujemy współpracę z mediami, organizujemy akcje plakatowe. Podejmujemy czynności ustalania świadków i innych dowodów mogących wskazać miejsce pobytu zaginionego. Wszystkie czynności w tego typu sprawach prowadzimy we współpracy z właściwymi jednostkami Policji.


- poszukiwanie osób ukrywających się
W sytuacjach, gdy nie mogą Państwo ustalić miejsca pobytu osób ukrywających się, takich jak: dłużnicy, osoby mające odbyć karę lub osoby będące sprawcami czynów karalnych, a ukrywają się i nie można ich postawić przed wymiarem sprawiedliwości, wykonamy szereg czynności mających na celu ujawnienie miejsca pobytu tych osób, a jeżeli zachodzi taka konieczność również ich zatrzymania. Wywiad w środowisku ukrywających się, obserwacja przyjaciół i rodziny, bardzo często pozwalają na ujęcie takich osób. Oczywiście w tym zakresie, czynności prowadzone są w ścisłej współpracy z właściwą jednostką Policji.

 

- poszukiwanie rzeczy
W przypadku utraty rzeczy wykonamy szereg czynności, mających na celu ich odzyskanie. Monitoring aukcji internetowych, kontrola lombardów i komisów, a także zbieranie informacji od informatorów często skutkują odzyskaniem utraconego mienia.

 

- poszukiwanie majątku dłużnika

- testy DNA
Metoda ta używana jest do identyfikacji ludzi , zwłok, do potwierdzenia bądź zaprzeczenia ojcostwa lub do wykrycia podejrzanego gdy ten zostawił na miejscu popełnienia przestępstwa ślad biologiczny. W każdej sprawie w której można wykorzystać analizę DNA jest ona niepodważalnym dowodem więc warto zainwestować w tego typu badanie.

 

- kompletowanie dowodów w sprawach cywilnych

- kompletowanie dowodów w sprawach karnych

- doradztwo w zakresie podsłuchów

 

Powrót do oferty

Autor: Irmina Sadecka 2010