logo

 

Wywiad środowiskowy

W większości przypadków wywiadu środowiskowego dokonuje pedagog bądź pracownik opieki społecznej, ale zdarzają się sytuacje życiowe, gdy podejrzewają Państwo, że wśród osób Państwa najbliższych dzieje się coś złego. Złe towarzystwo i negatywne wzorce dla dzieci, niebezpieczeństwo wpadnięcia w nałogi i sytuacje patologiczne. Dziwne zachowanie partnera świadczące o możliwości wpadnięcia w nałóg alkoholizmu, hazardu czy narkotyków, które w widoczny już sposób odbija się na kondycji uczuciowej czy ekonomicznej związku i rodziny. W tym przypadku mogą Państwo zlecić taki wywiad  naszym profesjonalistom , którzy dostarczą niezbędnych informacji na których Państwu zależy i które pozwolą na podjęcie działań ratujących związek czy rodzinę.

 

Twoje dziecko

Jeżeli obawiasz się o bezpieczeństwo swoich dzieci i chcesz sprawdzić czy nie są pod negatywnym wpływem rówieśników, sekt lub dealerów narkotyków, nie czekaj aż będzie za późno. Sprawdź kto jest blisko Twoich dzieci i chroń je, zanim stanie się coś złego.
W tej sytuacji przeprowadzimy obserwację dziecka, precyzyjnie zweryfikujemy środowisko, w którym przebywa, a także ujawnimy potencjalne zagrożenia.
Wiemy, że rodzice darzą swoje dzieci bezgranicznym zaufaniem. Jednak w ostatnich czasach wartości i ideały zmieniają się tak szybko, że warto zastanowić się nad pytaniem, czy jesteś pewien, że Twojemu dziecku poza domem nic nie grozi?
Aby rozwiać Twoje wątpliwości jesteśmy w stanie wykonać następujące czynności:

 • ustalenie kontaktów towarzyskich dziecka, oraz ich weryfikacja pod kątem potencjalnych zagrożeń (narkomania, alkoholizm, sekty, prostytucja nieletnich, handel ludźmi)
 • przeprowadzenie kompleksowego wywiadu środowiskowego dotyczącego osób z najbliższego otoczenia dziecka
 • ustalenie dokładnego rozkładu zajęć dziecka
 • obserwacja dziecka ukierunkowana na ujawnienie potencjalnych zagrożeń
 • dokumentacja fotograficzna oraz video z wykonanych czynności.

Niania

Zdecydowaliście się Państwo na wynajęcie opiekunki do dziecka?
My wiemy doskonale jak wielka odpowiedzialność i stres spoczywa na rodzicach powierzających los swoich dzieci w ręce obcych osób. Opiekunka to ktoś, kto ma zapewnić Waszemu dziecku komfort i bezpieczeństwo oraz dbać o jego prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny. Zostawiając dziecko pod opieką takiej osoby, trzeba mieć pewność, że jest ono równie bezpieczne jak w ramionach rodziców. Zdarza się jednak, że tego zadania podejmują się osoby bez odpowiednich predyspozycji, wymaganych kwalifikacji i doświadczenia. Konsekwencje takiej decyzji mogą okazać się dramatyczne.


W związku z tym jesteśmy w stanie, w sposób bardzo dyskretny dokonać bardzo dokładnej weryfikacji kandydatek na to stanowisko, a także dyskretnej obserwacji sposobu jej opieki nad waszymi dziećmi, poprzez:

 • Przeprowadzenie kompleksowego wywiadu środowiskowego o kandydatce na opiekunkę do dziecka
 •  

 • Weryfikacja listów referencyjnych oraz zebranie opinii z poprzednich miejsc pracy
 •  

 • Przeprowadzenie szczegółowego wywiadu medycznego mającego na celu ujawnienie chorób psychicznych lub zaburzeń emocjonalnych, mogących stanowić zagrożenie dla dziecka
 •  

 • Montaż w wybranych pomieszczeniach mieszkalnych, systemu dyskretnych kamer internetowych, pozwalających na sprawowanie przez rodziców bieżącego nadzoru nad dzieckiem
 •  

 • Inne czynności zasugerowane przez zleceniodawcę.

 

Powrót do oferty

Autor: Irmina Sadecka 2010